സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷന്‍
(ഒരു ജനകീയ കൂട്ടായ്മ)

മലയാള പുസ്തകങ്ങള്‍

 1. കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി: ഐതിഹ്യമാല    pdf    epub
 2. ചന്തുമേനോന്‍: ഇന്ദുലേഖ    pdf    epub
 3. ചന്തുമേനോന്‍: ഇന്ദുലേഖ — ഇരുപതാം അദ്ധ്യായം    pdf
 4. പൂന്താനം: ജ്ഞാനപ്പാന    pdf    epub
 5. കേരളോല്‍പ്പത്തി    pdf    epub
 6. നാടന്‍പാട്ടുകള്‍    pdf    epub
 7. രാജരാജവര്‍മ്മ: സാഹിത്യസാഹ്യം    pdf    epub
 8. സഞ്ജയന്‍: സഞ്ജയന്റെ കൃതികള്‍    pdf    epub
 9. കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍: കല്യാണസൗഗന്ധികം    pdf    epub
 10. കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍: കിരാതം    pdf    epub
 11. കുമാരനാശാന്‍: കരുണ    pdf    epub
 12. കുമാരനാശാന്‍: ലീല    pdf    epub
 13. കുമാരനാശാന്‍: നളിനി    pdf    epub
 14. കുമാരനാശാന്‍: പ്രരോദനം    pdf    epub
 15. കുമാരനാശാന്‍: ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത    pdf    epub
 16. കുമാരനാശാന്‍: വീണപൂവ്    pdf    epub
 17. എഴുത്തച്ഛന്‍: അദ്ധ്യാത്മരാമായണം    pdf    epub
 18. പോള്‍: സൗന്ദര്യനിരീക്ഷണം    pdf    epub
 19. പെപിത നോബ്ള്‍: കേരളം അങ്ങിനെയും ഇങ്ങിനെയും    pdf    epub
 20. സച്ചിദാനന്ദന്‍: തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകള്‍    pdf    epub
 21. സ്വാതി തിരുനാള്‍: പദ്മനാഭശതകം   pdf    epub
 22. പൂന്താനം: ശ്രീകൃഷ്ണകര്‍ണാമൃതം    pdf    epub
 23. ഗുണ്ടര്‍ട്ട്: ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊല്‍    pdf    epub
 24. പരമേശ്വരന്‍: വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം    pdf    epub
 25. സ്വദേശാഭിമാനി: എന്റെ നാടുകടത്തല്‍    pdf    epub
 26. എഴുത്തച്ഛന്‍: ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം    pdf    epub
 27. സ്വാതി തിരുനാള്‍: മുഹനാപ്രാസാന്ത്യപ്രാസവ്യവസ്ഥാ    pdf    epub
 28. ഉള്ളൂര്‍: കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രം ഭാഗം ഒന്ന്    pdf
 29. ഉള്ളൂര്‍: കേരള സാഹിത്യ ചരിത്രം ഭാഗം രണ്ട്    pdf
 30. സച്ചിദാനന്ദന്‍: ഗാന്ധി    pdf    epub
 31. എം കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍: മോഹഭംഗങ്ങള്‍    pdf    epub
 32. കെ വേലപ്പന്‍: അഞ്ചു ലേഖനങ്ങള്‍    pdf    epub

കുറിപ്പ്: ആസാദിഎന്ന ഇ-പബ് റീഡര്‍ വളരെ നല്ല വായനാനുഭവം തരുന്ന ഒന്നാണ്, മാത്രവുമല്ല, എല്ലാ മുഖ്യധാരാ ഓഎസ്സുകളിലും ലഭ്യവുമാണ്.

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണികളില്‍ ഫോണ്‍, ടാബ്ലറ്റ്, ലിനക്സ് ലാപ്‌ടാപ് തുടങ്ങിയവയില്‍ മലയാളം ഇ-പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നതിന്റെ സ്ക്രീന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാവുന്നതാണ്:

(1) ആന്‍‌ഡ്രോയ്‌ഡ് ഫോണ്‍; (2) ആന്‍‌ഡ്രോയ്‌ഡ് ടാബ്‌ലറ്റ്; (3) ലിനക്സ് ലാപ്‌ടാപ്; (4) ഐപാഡ് മിനി

main • other books • malayalam • jwra 34 • jagathy • trivandrum 695014 • info@sayahna.org • http://www.sayahna.org • +91 9447 11 2575