images/From_the_Top_of_Kaaterskill_Falls.jpg
From the Top of Kaaterskill Falls, a painting by Thomas Cole .
അതീവപൈങ്കിളിയായ ഒരു കവിത
നിരഞ്ജൻ

(കടലിൽപ്പോയ ജോണിക്കുട്ടി കരയിലിരിക്കുന്ന ലില്ലിക്കുട്ടിക്കു് എഴുതുന്നതു്)

images/niranjan-sadacharam-01.png

ഭൂമി, മഴ

കടൽ, കര

ആ ക്രമത്തിലായിരുന്നു

അതെ… അങ്ങനെത്തന്നെയായിരുന്നു

ആദ്യം ചലിച്ച ഏകകോശം

ആദ്യം കരയിലെത്തിപ്പിടഞ്ഞ മത്സ്യം

ആദ്യം പൂത്ത ചെടി

ആദ്യം കായ്ച്ച മരം

ആദ്യം ചിറകടിച്ചുയർന്ന പക്ഷി

ആദ്യം കാടുകയറിയ മുരൾച്ച

ആദ്യം കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ട കരച്ചിൽ

ആദ്യം നിവർന്നുനിന്ന മനുഷ്യൻ

ആദ്യം ഉരഞ്ഞുകത്തിയ തീ

ആദ്യം ഉരുണ്ടുനീങ്ങിയ ചക്രം…

പിന്നെയും ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്ന ലോകം

അതൊക്കെ പിന്നെയാണു്

ഭൂമി, മഴ

കടൽ, കര

അതെ… അങ്ങനെത്തന്നെയായിരുന്നു

ഒരു കടലും ഇന്നേവരെ

മുഴുവനും വറ്റിപ്പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ

ചുട്ടുപഴുത്ത ഒരു ഭൂമിയിലേക്കു് പെയ്ത

ആദിമമായ ആ മഴയും

കടലിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവണം

ഒരേ നിലാവിനും

ഒരേ വെയിലിനും കീഴിലെന്നു്

ഒരേ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുന്നെന്നു്

ഒരേ നേരം വിങ്ങുന്ന,

ഒരു മേഘത്തിന്റെ തണുപ്പുകൊണ്ടു്

ഒരു പുഴയുടെ ഒഴുക്കുകൊണ്ടു്

പരസ്പരം തൊടാൻ വെമ്പുന്ന

ആ ഒരു വാക്കുണ്ടായതും

കരയ്ക്കും കടലിനുമിടക്കായിരിക്കണം

ആദിയിൽ ഭൂമിയിൽ വീണ മഴയുടെ

തിളയ്ക്കുന്ന നെടുവീർപ്പെന്നപോലെ

വിരഹമെന്ന വാക്കു്…!

പ്രകൃതിവിരുദ്ധം/സദാചാരവിരുദ്ധം
നിരഞ്ജൻ
images/niranjan-sadacharam-02.png

കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്ന

ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലേക്കു്

കുഞ്ഞിക്കാൽ കയറ്റിവെക്കുന്നു

ഷിമ്മീസിട്ട ഒരു പുലരിവെയിൽ

തിരക്കിട്ടു് ഇടവഴിയിലേക്കിറങ്ങിയ

ഇരുട്ടിനു പിന്നാലെ

മരച്ചില്ലയിൽ മുന്താണിയുടക്കിയ

കസവുപുടവയുടുത്ത നിലാവു്

കുന്നിനെ വികാരം കൊള്ളിച്ച

വെയിലും

ഇരുട്ടിനോടൊപ്പം നടന്നെത്താത്ത

നിലാവും

ഒരുപോലെ കുറ്റക്കാരാണു് എന്നിരിക്കെ

അല്പനേരമാണെങ്കിലും

കയ്യിലോ കഴുത്തിലോ

മതചിഹ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ

രാത്രിയും പകലും തമ്മിൽ

അടുത്തിടപഴകി മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞിരുന്നതു്

ക്ഷമിക്കാനാവാത്ത കുറ്റം തന്നെ…!

ചോരയിൽത്തന്നെ

കീറിപ്പറിഞ്ഞുചുവക്കണം

അവരിലാരുടേതെന്നറിയാത്ത

ഈ ഉടുവസ്ത്രം…!

കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി
നിരഞ്ജൻ
images/niranjan-sadacharam-03.png

പുലരിയിലേക്കു് പറന്നുയരുന്ന പക്ഷികൾ നിറഞ്ഞ

നിന്റെ ആകാശത്തിലേക്കു്

കടലിലേക്കു് കണ്മിഴിക്കുന്ന ക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ

എന്റെ ആകാശത്തിലൂടെ

ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു

രാത്രിയെ അടുക്കിയൊതുക്കിവെച്ചു് ഞാനും

പകലിനെ അടുപ്പത്തുവെച്ചുകൊണ്ടു് നീയും

ഹലോ പറയുന്നു

ഇപ്പോൾ പിറന്നുവീണ ഒരു കുഞ്ഞുനക്ഷത്രം

കവിൾത്തുടുപ്പോടെ പെട്ടെന്നു് ചിരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു

ഇപ്പോൾ പറക്കാൻപഠിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിക്കിളി

ചിറകൊന്നുലച്ചു് പെട്ടെന്നു് ആയമെടുത്തുയരുന്നു

പിന്നെ…

വലിച്ചുകെട്ടിയ കമ്പികളിലെന്നപോലെ

രണ്ടു സമയരേഖകൾ മീട്ടിപ്പാടുന്ന നർത്തകിയായി

ഭൂമി ഒരു പാവാടച്ചുറ്റുയർത്തി തിരിയുന്നു.

മിടിപ്പു്
നിരഞ്ജൻ
images/niranjan-sadacharam-04.png

ലബ്ബെന്നും ഡബ്ബെന്നും വാതിൽ തുറന്നടച്ചു്

പരസ്പരം പിടികൊടുക്കാതെ

ഒളിച്ചുകളിക്കുന്ന രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ടു്

ഹൃദയത്തിൽ.

കേവുഭാരം
നിരഞ്ജൻ
images/niranjan-sadacharam-05.png

കപ്പൽപ്പാതകൾക്കിപ്പോൾ

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളൊന്നും വേണ്ട

ഒരുവിരൽത്തുമ്പിൽ തെളിയാവുന്നതേയുള്ളൂ

ഒരുനൂറുവഴികൾ

എങ്കിലും

മുങ്ങുന്നതിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ

ഇപ്പോഴും പഴയപോലെയൊക്കെത്തന്നെ

അവനവന്റെ ഭാരം എത്രയെന്നതിലല്ല

ആദേശം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വ്യാപ്തം

എത്രയെന്നനുസരിച്ചുതന്നെയാണു്

ഇപ്പോഴും അതു് സംഭവിക്കുന്നതു്.

നിരഞ്ജന്റെ ലഘു ജീവചരിത്രം

Colophon

Title: Prakrithivirudham/sadacharavirudham (ml: പ്രകൃതിവിരുദ്ധം/സദാചാരവിരുദ്ധം).

Author(s): Niranjan.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2022-09-19.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Poem, Niranjan, Prakrithivirudham/sadacharavirudham, നിരഞ്ജൻ, പ്രകൃതിവിരുദ്ധം/സദാചാരവിരുദ്ധം, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: September 19, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Commercial use of the content is prohibited. Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: From the Top of Kaaterskill Falls, a painting by Thomas Cole . The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: LJ Anjana; Editor: PK Ashok; Encoding: LJ Anjana.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download PDF.