images/Odalisque.jpg
Odalisque, a painting by Richter and Gustav Karl Ludwig .
images/niranjan-1.png

images/niranjan-p-01-t.png

പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്ന

വിധവയെപ്പോലെ

വിളറി ക്ഷീണിച്ച

അഞ്ചുമണിവെയിൽ

വിശേഷങ്ങൾക്കു് പതാകയുയർത്തുന്ന

തൊഴിലുറപ്പിന്റെ കൂലിവാങ്ങിക്കാൻ

ചവിട്ടുപടിയിൽ ഒടിഞ്ഞുമടങ്ങിയിരിക്കുന്ന

അവശനായ കൊടിമരനിഴൽ

ഭവനപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്താൻ

നൂറായിരാമത്തെത്തവണ

പഞ്ചായത്താപ്പീസിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന

ശ്വാസം മുട്ടലുള്ള വയസ്സൻ കാറ്റു്

ആരെയും ഗൗനിക്കാതെ

വാനിറ്റിബാഗ് വള്ളിയും

പുള്ളിക്കുടയും തൂക്കി

ആപ്പീസുപൂട്ടിയിറങ്ങുന്ന

വേഷ്ടിയും മുണ്ടുമുടുത്ത

തടിച്ചുരുണ്ട മലയാളം

പടിഞ്ഞാറൊരുങ്ങുന്നുണ്ടു്

ചുവന്ന ബ്ലൗസിട്ട

കുടുംബശ്രീമേഘങ്ങളുടെ

പ്രതിഷേധപ്രകടനം.

ഏകാന്തം
നിരഞ്ജൻ
images/niranjan-p-02-t.png

ഏറെ നേരമായ് രാവിന്റെ മൗനമീ

നീലപ്പരപ്പിൽ പൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്നു

ഒരുനിലാച്ചീളിന്റെ ചിരിയിളക്കം

ഒരു കുഞ്ഞുകാറ്റിന്റെ കയ്യിളക്കം

അത്ര മാത്രം മതി

ഒരു കടലോളമോർമ്മകൾ

തിരയടിച്ചെത്തുവാൻ

ആഴത്തിലായിരം

കണ്ണീർപ്പൊടിപ്പുകൾ

മുത്തായി മാറുവാൻ

പവിഴത്തുരുത്തുകൾ

താനേ കുരുക്കാൻ

അടിത്തട്ടിലെന്തോ

തുടിക്കുന്ന മാത്രയിൽ

തീ തിന്നുവിങ്ങുമൊരു

ദ്വീപായൊതുങ്ങാൻ

ഒരു നിലാച്ചീളിന്റെ ചിരിയിളക്കം

ഒരു കുഞ്ഞുകാറ്റിന്റെ കയ്യിളക്കം

അത്ര മാത്രം മതി…

(ജനുവരി 2011)

images/niranjan-2.png
images/niranjan-p-03-t.png

ശിരസ്സരിഞ്ഞിട്ട സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം

മുറിഞ്ഞുപോയ നിദ്രയുടെ

അനേകരാവുകൾക്കൊടുവിൽ

ശയനശയ്യയിലൊരുവൾ

കൂടെയിരിക്കാൻ വന്നു

നിലാവു് പൊടിച്ചുവാർത്ത ഗുളികകൾക്കൊപ്പം

ആയിരത്തൊന്നു് കഥകൾ പറഞ്ഞു

നൂറായിരം വിരൽസ്പർശങ്ങൾ

ഇഴചേർത്തുതുന്നിയ

മൃദുവായ പുതപ്പുകൾക്കടിയിൽ

അത്തറിന്റെ മണമുള്ള ചുംബനങ്ങൾ

പൂക്കളെന്നപോൽ വിതറിയിട്ടു

നനഞ്ഞ നീല പടർന്ന ആകാശത്തിലേക്കു്

അലക്ഷ്യമായ് നിവർത്തിയിട്ട

അബോധത്തിന്റെ കപ്പൽപ്പായകൾക്കൊത്തു്

സിൻബാദു് യാത്രയാരംഭിച്ചു

കുടത്തിലേക്കു് തിരിച്ചുകയറിയ

അഹങ്കാരിയായ ഭൂതത്തെപ്പോലെ

എടുത്തെറിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ജീവിതം

കപ്പൽത്തട്ടിൽ കാത്തുകിടന്നു

(ഓർമ്മപ്പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കിവെച്ച

കണ്ണാടിയലമാരയ്ക്കുള്ളിലെ

അറേബ്യൻ രാവുകളിൽ നിന്നു്

നിശാവസ്ത്രമണിഞ്ഞ പിംഗളകേശിനി

മുഖപടമഴിച്ചുവെച്ചു്

ആരോഗ്യനികേതനിലേക്കു് നടന്നുകയറി)

ഒടുവിൽ

അടയാളങ്ങൾ ബാക്കിവെയ്ക്കാതെ

തുറന്നടഞ്ഞുപോയ ഒരു നിലവറയ്ക്കുമുമ്പിൽ

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടപോലെ

ഉണർന്നെണീക്കുന്ന വരെ

ഏകാകിയായ ഷഹരിയാറിന്റെ

നാഡിയിൽ വിരൽ തൊട്ടിരുന്നതു്

ആരാണു്…!?

മഴ നനഞ്ഞോടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി…
നിരഞ്ജൻ
images/niranjan-p-04-t.png

മഴയിലേക്കു്

മല കയറുമ്പോഴും

കിതയ്ക്കുന്ന തീയിനു്

വിയർക്കുന്നുണ്ടു്

എങ്കിലും

ഒരായിരം ജനാലകളിൽ

മഴയുടെ ചതുരക്കാഴ്ചയിലേക്കു്

ഒട്ടേറെ നോട്ടങ്ങളുടെ കൗതുകം

കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന തോന്നൽ…

കിതപ്പിനു്

ഒരർത്ഥമുണ്ടു്…

വിയർപ്പു മാറാത്തതു്…

മഴനനവുള്ളതു്…

(ജനുവരി 2011)

images/niranjan-3.png
images/niranjan-p-05-t.png

ഭൂമി… ജലം… വായു… അഗ്നി… ആകാശം

ഞാൻ എന്ന അവസ്ഥയുടെ

കാരണങ്ങളത്രയും

പല പെരുക്കങ്ങളായി

ഇപ്പോൾ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ടു്

ഒരുകോടി അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെ

പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെയൊതുക്കിയ ഭൂമി

ഒരുകോടി തിരകളെ

പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയൊതുക്കിയ ജലം

ഒരുകോടി നിശ്വാസങ്ങളെ

പൊള്ളാതെയൊതുക്കിയ വായു

ഒരു കോടി മരച്ചില്ലകളിലായി

ഉരഞ്ഞുകത്താതെയൊതുങ്ങിയ അഗ്നി

ഒരു കോടി മേഘങ്ങളെ

പെയ്യാതെയൊതുക്കിയ ആകാശം

തൊടണമെന്ന തോന്നലിനെ

ഞാനെന്ന അവസ്ഥയുടെ

സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ നിന്നു്

ഇതിലുമെളുപ്പത്തിൽ

വിശദീകരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ…!?

നിരഞ്ജൻ
images/Niranjan.jpg

പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം. മറൈൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി

ചിത്രങ്ങൾ: വി. മോഹനൻ

Colophon

Title: Sheharasad 1001 mg (ml: ഷെഹറസാദ് 1001 mg).

Author(s): Niranjan.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2021-01-13.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Poem, Niranjan, Sheharasad 1001 mg, നിരഞ്ജൻ, ഷെഹറസാദ് 1001 mg, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: November 25, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Commercial use of the content is prohibited. Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: Odalisque, a painting by Richter and Gustav Karl Ludwig . The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: LJ Anjana; Editor: PK Ashok; Encoding: JN Jamuna.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download Phone PDF.