images/Clevelandart.jpg
Orpheus, a painting by Odilon Redon .
ശുഭപ്രതീക്ഷാഭരിതമായ ഒരു ഭ്രാന്തൻ സ്വപ്നം
images/niranjan-swapnam-1.png

കയ്പില്ലാത്തതെന്നു്

ഒരു കിളി മധുരിച്ചുപാടുന്ന

കാഞ്ഞിരമരത്തിൽ നിന്നു്

കൊളുത്തുപൊട്ടിവന്ന

കവിതയുടെ കാൽച്ചങ്ങല

മുറിവുനീറ്റങ്ങളിൽ ഇഴയുമ്പോഴും

കിലുങ്ങുന്നതുകേൾക്കും

കട്ടുറുമ്പുകളെപ്പോലെ

സ്വപ്നത്തിലെ കറുത്ത സെക്കന്റുകൾ

ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി

വരിയിൽ നടന്നുപോവുന്നതുകാണും

എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കും

കല്ലുരുട്ടിക്കൊണ്ടു്

പതിവായി കനം തൂങ്ങി

മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയം

കിതച്ചുകിതച്ചുകൊണ്ടു്

ലബ്ബെന്നും ഡബ്ബെന്നും മിടിക്കുന്നതു്

ഇടത്തെന്നുള്ള വേദന

വലത്തെന്നുള്ള വേദനയോ

തിരിച്ചോ ആവുന്നതിലെ ആഹ്ലാദം

ഉടുക്കുകൊട്ടുന്നതാണെന്നൊക്കെ തോന്നും

മുകളിലെത്തും

കൈവിട്ടുകളയും

കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കും

ഉണരും…!

അത്യധികം അശ്ലീലമായ ഒരു സെന്റർ സ്പ്രെഡ് കവിത
images/niranjan-swapnam-2.png

ഹോ… ചേട്ടാ…

അങ്ങനീമിങ്ങനീം

നോക്കിപ്പേടിപ്പിക്കാതെ…!

ആതിരക്കുളിരോടന്നു

വൃത്തത്തിൽ കളിച്ചതാണു്

സെറ്റുമുണ്ടുടുത്തതാണു്

ഓണത്തിനു്, പെരുന്നാളിനു്, ക്രിസ്മസിനു്,

പറഞ്ഞ പോലൊക്കെത്തന്നെ

താളത്തിലാടിയതാണു്

ഇനിയെങ്കിലും എനിക്കു തോന്നുമ്പോലിരുന്നോട്ടെ

ഛന്ദസ്സിൻ പുറത്തേക്കൊന്നു്

കാൽമുട്ടു് നിവർത്തട്ടെ

മാത്ര തെറ്റാതെ നോക്കി കഴച്ചുനീറുന്നു

ഈ നോട്ടമൊന്നയച്ചോട്ടെ

നടുപ്പേജിലിരുന്നെങ്കിലും

പണ്ടുണ്ണിമേരിയെ സീമയെ ഷക്കീലയെ

കണ്ണുകൊണ്ടറുത്തപോൽ

പെർവെർഷം വർഷിക്കാതെ

നിങ്ങടെ പെങ്ങളെപ്പോലെനിക്കും

പേരുണ്ടല്ലോ! പി. കവിത ബി. ഏ

‘മാതൃഭാഷായിൽ’:-) തന്നെ

- - - - v v v v v - - v - - v - -

(അതു് മന്ദാക്രാന്തയാ…

മനസ്സിലായോ വൃത്തം…?)

ആക്രാന്തമൊട്ടും വേണ്ട

മന്ദമായ് ഗമിച്ചാട്ടെ…!

പ്രണയത്തിന്റെ വിദ്യുതു് തത്സമം
images/niranjan-swapnam-3.png

110 കെ. വി ലൈനിലെ

രണ്ടു കമ്പികളിലിരിക്കുന്ന

രണ്ടു പക്ഷികൾക്കു്

പരസ്പരം കൊക്കുരുമ്മാനുള്ള

ആ ഒരു തോന്നലിന്റെ

വോൾട്ടേജിലാണു്

പ്രണയം അളക്കപ്പെടുന്നതു്…!

ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്തു നിന്നു് 60 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ഇപ്പുറം
images/niranjan-swapnam-4.png

നിന്റെ കാൽവിരൽ തൊട്ട

ഈ കടൽ മുറിച്ചു് കടന്നുപോവുമ്പോൾ

മണൽത്തരിനീറ്റമുള്ള ഒരു മുറിവു ബാക്കിയാക്കി

നെഞ്ചിൽ നിന്നൊരു തിര

വിഷാദത്തിന്റെ ഇരുണ്ട നീലയിലേക്കു്

പിൻവലിഞ്ഞുപോവുന്നുണ്ടു്…

നഷ്ടപ്പെട്ട നങ്കൂരങ്ങൾ തുരുമ്പിച്ചടിഞ്ഞ

ആഴമില്ലാതെ അടഞ്ഞുപോയ

ഒരു തുറമുഖത്തിന്റെ

പഴയ വിളക്കുമാടത്തിനു്

വെറുതേ കാവലിരിക്കുന്ന

നരച്ച കുപ്പായമിട്ട ജീവിതം

ചോറ്റുപാത്രവുമായെത്തുന്ന

ഒരു ആഹ്ലാദത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ

പച്ചയുടെ തീരത്തുനിന്നും

നീ വെളിച്ചത്തിന്റെ തൂവാല വീശുമെന്നു്

ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്

പക്ഷേ…

പരാജയങ്ങളുടെ കപ്പൽച്ചേതങ്ങളാലും

പലായനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട

പടക്കോപ്പുകളാലും

അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

പുരാതനമായൊരു കടൽപ്പാതയിലൂടെ

ദുർബലമായ സൈറൺ മുഴക്കി

അകന്നകന്നു്… അകന്നകന്നു് പോകുന്ന

ഈ കപ്പലിൽ ഞാനുണ്ടെന്നു്

നീയെങ്ങനെ അറിയാനാണു്…!?

നിരഞ്ജൻ
images/Niranjan.jpg

പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം. മറൈൻ എൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.

ചിത്രങ്ങൾ: പോൾ ക്ലീ

Colophon

Title: Subhaprathikshabharithamaya oru bhranthan swapnam (ml: ശുഭപ്രതീക്ഷാഭരിതമായ ഒരു ഭ്രാന്തൻ സ്വപ്നം).

Author(s): Niranjan.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2022-07-02.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: Poem, Niranjan, Subhaprathikshabharithamaya oru bhranthan swapnam, നിരഞ്ജൻ, ശുഭപ്രതീക്ഷാഭരിതമായ ഒരു ഭ്രാന്തൻ സ്വപ്നം, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: July 2, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Commercial use of the content is prohibited. Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: Orpheus, a painting by Odilon Redon . The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: LJ Anjana; Editor: PK Ashok; Encoding: LJ Anjana.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download PDF.