images/Guy_Rose.jpg
The old church at Cagnes, a painting by Guy Rose (1867–1925).
അഭയം—കുറിപ്പുകൾ
പി. രാമൻ
images/abhayam-1.png

അഭയം തന്ന മേൽക്കൂര നോക്കി

കിടന്നു

ഒരു നിമിഷം

ഒരു മോന്തായം നിറയെ

അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാർ

മറുനിമിഷം

ഒരു മോന്തായം നിറയെ

എലിവാലുകൾ

എല്ലാം ഭദ്രമാണു്

തട്ടി മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന

ഒരു കുപ്പി വായുവിലോ!

കണ്ണുകൾ

വെയിലിലേക്കു മിഴിക്കുന്നു

ആൾത്തിരക്കിലേക്കു മിഴിക്കുന്നു

ഇടവഴികളിലേക്കു് ഇമവെട്ടുന്നു.

ശ്മശാനത്തിലെ മനുഷ്യച്ചൂരു്

എങ്ങനെ ഇതിനകത്തു്!

വേവുന്നതിന്റെയല്ല

അഴുകുന്നതുമല്ല.

അന്ത്യപ്രാർത്ഥനകളോടെ

കൂട്ടംകൂടി നില്ക്കുന്നതിന്റെ.

ശ്മശാനത്തിലെ മനുഷ്യച്ചൂരു്

എങ്ങനെയീ മുറ്റത്തു്.

ശവപ്പറമ്പിലെ ചരലിൽ

കുനിഞ്ഞിരുന്നു്

ഒരു പൂച്ചെടി

നട്ടുവളർത്തുന്നതിന്റെ

ഉള്ളങ്കൈ ചെറിഞ്ഞാൽ

എന്താ ഫലം?

കോടി കിട്ടും

കണ്ണു ചൊറിഞ്ഞാലോ?

മൂക്കു ചൊറിഞ്ഞാൽ?

എങ്കിലിപ്പോൾ

എല്ലാം ഒത്തു.

ഉള്ളങ്കയ്യുകളുടേയും മൂക്കിൻതുമ്പുകളുടേയും

കൺകോണുകളുടേയും

വമ്പൻ സമാഹാരത്തിലൂടെ

പായുന്ന കൈവേഗമായി

എന്റെ കാലം

പുളഞ്ഞു കളിക്കുകയല്ലേ!

ഉള്ളങ്കൈ ചെറിഞ്ഞാൽ

കോടി കിട്ടും.

അതു ഞാൻ മൂടിപ്പുതയ്ക്കും.

ദൂരെ നിന്നു

ചുരുളഴിഞ്ഞു വരുന്ന

മങ്ങലിന്റെ പരവതാനി

ഇങ്ങു് കാലടിയോളമെത്താൻ

വഴിചൂണ്ടിനില്ക്കുന്നു

വൈദ്യുതിക്കാലുകൾ.

പുകച്ചുരുളുകൾ

മെടഞ്ഞുണ്ടായ വിശാലതയിൽ

കുരുങ്ങി നില്ക്കുന്നു

ചില മരത്തലപ്പുകൾ

ചില മോന്തായങ്ങൾ

അവയ്ക്കിടയിലൂടെ ഉരുണ്ടുകളിക്കുന്നു

ചില മരത്തലകളും

ചില മോന്തകളും

സ്വപ്നപ്പരപ്പിൽ

വീണ്ടും ആ പുസ്തകം

ആയിരം കൊല്ലം

മഞ്ഞച്ചിരുന്നു.

അതിൽനിന്നു പരന്ന

പൊടിയായിരുന്നു

പുസ്തകത്തേയും വായനക്കാരനേയും

ഉള്ളടക്കിയ മയക്കം.

പുസ്തകം മാത്രം.

സ്വപ്നത്തിനു വെളിയിൽ

സ്വപ്നത്തോടു ചേർന്നിരുന്നു്

ഉറക്കം തൂങ്ങിയ വായനക്കാരന്റെ തല,

തുറന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ

രൂപത്തിൽ കിടന്ന

പൊടിക്കൂമ്പാരത്തിലൂടെ താഴ്‌ന്നു്,

ലോഹത്തണുപ്പിലോ

കളിമൺ മിനുപ്പിലോ

കരിങ്കൽപ്പരപ്പിലോ

ചെന്നിടിച്ചു്,

തകർന്നു.

കണ്ണീരൊപ്പി

കണ്ണീരൊപ്പി

നനഞ്ഞു കുതിർന്ന

തന്റെ തൂവാലകൾ

കാറ്റു്

കാറ്റിലെ

വിരിച്ചുണക്കുന്നു

ചോർന്നൊലിക്കുന്ന പ്രഭാതം.

തണുത്തു വിറച്ചു്

മേൽപ്പോട്ടു നോക്കിയിരിക്കേ

കരിപിടിച്ച ഓടുകളിൽ

അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും

തിണർത്തു പോന്തി.

ബാസൽമിഷൻ ടൈൽ വർക്സ് 1865

1906 1963

1865 ഉം 1906 ഉം

ഉരുമ്മിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാവാം

ഇത്ര ചോർച്ച

മണ്ണു ചുട്ടെടുത്ത

മാന്ത്രികക്കള്ളികൾക്കിടയിലൂടെ

മഴവെളളം

പൈതൃകംപോലെ

ധാരധാരയായി

വീഴുന്നതും നോക്കി

ഇരുന്നു.

പി. രാമൻ
images/PRaman.jpg

ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാള കവിതയുടെ പ്രധാന പതാകവാഹകരില്‍ ഒരാളാണ് പി. രാമൻ. ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം ‘കനം’. 2001-നും 2006-നും ഇടയ്ക്ക് രചിക്കപ്പെട്ട കവിതകളാണ് ‘തുരുമ്പ്’ എന്ന സമാഹാരത്തിൽ. ഈ സമാഹാരം സായാഹ്നയിൽ ലഭ്യമാണു്. കോമളപദാവലികളുടെ അഭാവവും ദേശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടവും ഈ കവിതകളെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു. ഗവ: ജനത ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളില്‍ (നടുവട്ടം, പട്ടാമ്പി) ഭാഷാദ്ധ്യാപകന്‍. കവിയായ സന്ധ്യ, എൻ. പി. ആണ് ഭാര്യ.

കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ
  1. കനം
  2. തുരുമ്പ്
  3. ഭാഷയും കുഞ്ഞും
  4. പുതുമൊഴിവഴികൾ
  5. യുവകവിതാക്കൂട്ടം

ചിത്രം: വി. മോഹനൻ

Colophon

Title: Abhayam (ml: അഭയം).

Author(s): P. Raman.

First publication details: Sayahna Foundation; Trivandrum, Kerala; 2022-07-01.

Deafult language: ml, Malayalam.

Keywords: poem, P. Raman, Abhayam, പി. രാമൻ, അഭയം, Open Access Publishing, Malayalam, Sayahna Foundation, Free Software, XML.

Digital Publisher: Sayahna Foundation; JWRA 34, Jagthy; Trivandrum 695014; India.

Date: July 1, 2022.

Credits: The text of the original item is copyrighted to the author. The text encoding and editorial notes were created and​/or prepared by the Sayahna Foundation and are licensed under a Creative Commons Attribution By NonCommercial ShareAlike 4​.0 International License (CC BY-NC-SA 4​.0). Commercial use of the content is prohibited. Any reuse of the material should credit the Sayahna Foundation and must be shared under the same terms.

Cover: The old church at Cagnes, a painting by Guy Rose (1867–1925). The image is taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Production history: Data entry: the author; Typesetter: LJ Anjana; Editor: PK Ashok; Encoding: LJ Anjana.

Production notes: The entire document processing has been done in a computer running GNU/Linux operating system and TeX and friends. The PDF has been generated using XeLaTeX from TeXLive distribution 2021 using Ithal (ഇതൾ), an online framework for text formatting. The TEI (P5) encoded XML has been generated from the same LaTeX sources using LuaLaTeX. HTML version has been generated from XML using XSLT stylesheet (sfn-tei-html.xsl) developed by CV Radhakrkishnan.

Fonts: The basefont used in PDF and HTML versions is RIT Rachana authored by KH Hussain, et al., and maintained by the Rachana Institute of Typography. The font used for Latin script is Linux Libertine developed by Phillip Poll.

Web site: Maintained by KV Rajeesh.

Download document sources in TEI encoded XML format.

Download PDF.